Sissy Boy

Jedná se o označení pro chlapce a muže, kteří svým chováním a hlavně i vlastnostmi neodpovídají klasickému společenskému standardu mužského modelu. Směřují spíše k vlastnostem dívčím. Pojem Sissy Boy je známý především v angličtině a anglicky mluvících zemích a jedná se o zesměšňující a hanlivé označení.

Nadávka…

Když se dívka chová, jako muž, říká se jí mužatka. I tak tento pojem není hanlivý do tak velké míry, jako Sissy Boy. Označují se tak gayové, heterosexuální muži s metro-sexuální povahou, nebo prostě jenom muži, kteří mají zženštilé pohyby a mimiku.

Nejlépe tento název přeložíme do češtiny jako „mánička“.

… nebo promyšlená hra?

Kromě hanlivého označení se také může jednat o jednu z praktik spadajících do BDSM. Psychologická hra, kdy se dominantní partner / partnerka snaží svého submisivního partnera násilně podmanit a zfeminizovat. Chcete mít doma svou vlastní dámičku? Ženušku? Zahrajte si a z partnera si jednu vytvořte.